OSTROJ „prodává“ automatizované linky ve virtuální realitě

22. 2. 2024

Strojírenský výrobce OSTROJ zapojuje virtuální a rozšířenou realitu do obchodního i výrobního procesu. Virtuální realitu využívá při prezentaci komplexních dopravníkových linek a systémů zákazníkům. Rozšířená realita pak slouží k pohotové a efektivní kontrole polotovarů během výroby.

VIRTUÁLNÍ REALITA PRO AUTOMATIZOVANÉ LINKY

Specializovaný simulační program pomáhá OSTROJi rychle navrhovat a simulovat tok materiálu či práce lidí nebo robotů na složitých dopravníkových linkách, například v průmyslových provozech ve strojírenství, automotive, potravinářství, nábytkářství nebo farmacii. Systém bere v potaz veškeré výrobní prvky, včetně složitých továrních dispozic a dokáže předpovědět, které části linky jsou vytížené nadmíru, nebo kde naopak vznikají zbytečné prostoje. OSTROJ tak dokáže navrhnout maximálně efektivní řešení. Zákazník si poté může takový návrh prohlédnout interaktivně ve virtuální realitě, která mu poskytuje náhled dopravníkového systému v reálném čase, v měřítku 1:1.

V nedávném projektu pro velkého e-commerce zákazníka opavští konstruktéři navrhovali dopravníkový systém s 3 000 metry dopravníků a zařízení na ploše necelých 30 000 m2. Adam Majewski, obchodní manažer z divize Důlní a průmyslové technologie společnosti OSTROJ, k tomu uvedl: „Simulaci pracoviště, rozměry jednotlivých dopravníků, rozmístění robotů… Celé komplexní řešení jsme odprezentovali ve virtuální realitě. Zákazník tak měl k dispozici relevantní data a v podstatě hotové řešení ještě před samotnou realizací.“

ROZŠÍŘENÁ REALITA PRO PRECIZNÍ KONTROLU

Pro kontrolu kvality výroby OSTROJ pro změnu využívá rozšířenou realitu, která mu umožňuje rychlou a efektivní kontrolu polotovarů, svařenců a hotových výrobků přímo na pracovišti, s využitím zobrazení tzv. digitálního dvojčete. Martin Štěpaník, projektový manažer OSTROJe, sdělil: „Rozšířená realita nám umožňuje rychlou kontrolu kvality v jakékoliv fázi výroby. Na displeji tabletu si kontrolor zobrazí digitální model, tzv. „dvojče“ výrobku, přímo na místě. Může si obraz jakkoliv přiblížit a speciální software mu při snímání kamerou na displeji zobrazuje soulad nebo naopak nesoulad mezi výrobkem a jeho 3D modelem. Jde o zásadní vylepšení a zrychlení celého procesu kontroly kvality, kdy nemusíme výrobek přemisťovat na stanoviště technické kontroly. Proces mezioperační a výstupní kontroly tak dokážeme zkrátit až o dvě hodiny v závislosti na složitosti výrobku.“

Opavská společnost plánuje dále rozšiřovat a zdokonalovat využití těchto technologií, například pro svá robotická pracoviště, s cílem zvýšit celkovou efektivitu kontrolních a výrobních procesů a svou celkovou konkurenceschopnost.

Další novinky

Newsletter

Novinky z oboru a další informace o dění v OSTROJi. Odebírejte náš newsletter a vytěžíte každou informaci.