Bednění z OSTROJe pomůže s výstavbou 400metrového tunelu v Norsku

4. 1. 2024

OSTROJ dodá speciálně navrženou mobilní bednicí konstrukci pro betonáž silničního tunelu v Norsku. Výstavbu tunelu nedaleko hlavního města Oslo provádí stavební společnost Skanska.

Masivní kovová konstrukce bednicího zařízení se skládá přibližně ze 70 000 součástí, jeho šířka je 20 metrů a výška 6 metrů. Celková hmotnost mobilního bednění dosahuje celkem 250 tun.

„Bednění jsme navrhli přímo pro tento typ tunelu s obdélníkovým tvarem konstrukce, který se často využívá ve městech, kde prostor nad tunelem slouží pro další silniční komunikace. Námi vyvinutá konstrukce umožňuje plynulý pohyb bednění jako kompaktního celku. Byl to specifický požadavek pro tento tunel, protože se bude betonovat v jednotlivých blocích," uvádí generální ředitel Aleš Martínek.

V Opavě bylo vše projektováno a vyráběno na míru zákazníkovi, s důrazem na rychlý přesun bednění do dalšího bloku a efektivní ustavení do požadované pozice.

„Oproti konvenčním metodám je využití mobilního bednění výrazně rychlejší a umožňuje snadnější montáž na místě stavby. Při jeho vývoji a výrobě jsme museli také pohotově reagovat na různé změny a požadavky, které vyvstávaly z konzultací a z vývoje celého náročného projektu," sdělil Martin Čmiel, ředitele divize Důlní a průmyslové technologie.

Před předáním bednění zákazníkovi proběhne zkušební montáž a ověření všech hydraulických funkcí zařízení. Pracovníci zákazníka budou také zaškoleni, na již smontovaném zařízení, ještě před uvedením do provozu v Norsku.

Mobilní bednění bude z Opavy do Norska dopraveno standardním způsobem pomocí silniční dopravy a trajektu. Rozložení na stovky celků umožní rychlou kompletaci na místě. Zákazníkovi poskytneme komplexní podporu od montáže až po spuštění.

Silniční tunel bude mít po dokončení délku 440 m a dva tunelové tubusy pro každý směr dopravy. Stavba začne v březnu 2024 a dokončení prvního tunelového tubusu je plánováno za 12 měsíců. Po nutné technologické přestávce se bude pokračovat na druhém tunelovém tubusu.

„Z pohledu realizace jde v tomto případě o velmi komplikované dílo. Tunel je vedený v oblouku a postupně se rozšiřuje. Strop tunelu bude sloužit jako místní komunikace, a proto některé úseky mají různý sklon a jinde zase jdou do stoupání. Proto jsme se rozhodli oslovit dodavatele bednění, jestli by uměli dodat zařízení, které bude vyhovovat podmínkám projektu. Firma OSTROJ jako jediná vyhověla našim požadavkům. Zaměstnanci Skanska SK mají víceleté zkušenosti se stavbami ve Skandinávii, a proto věřím, že s pomocí takovéhoto unikátního zařízení a vzájemnou spoluprací umíme, při vysokých bezpečnostních standardech, vybudovat dílo v termínu a kvalitě, kterou požaduje investor," říká oblastní manažer Skanska SK, Juraj Ježek.

Další novinky

Newsletter

Novinky z oboru a další informace o dění v OSTROJi. Odebírejte náš newsletter a vytěžíte každou informaci.