Razicí pološtít pro Strahovský tunel: Práce předchůdců jako základ pro dnešek

6. 6. 2024

OSTROJ v 80. letech minulého století vyvinul a vyrobil razicí pološtít, který se stal klíčovou technologií pro ražbu Strahovských tunelů v Praze. Jaký je příběh tohoto zařízení a jak nás inspiruje v současných projektech?

Rozvoj dopravy v socialistickém Československu vyvolával v centrech měst značné problémy. Množství automobilů, jak se dozvídáme z dobových materiálů, mělo špatný vliv na životní prostředí, zdraví lidí a stav budov. Pro řešení dopravní situace ve velkých městech se proto počítalo s výstavbou dopravních okruhů propojených radiálami. Důležitou součásti těchto systémů pak měly být tunely.


První velkou soustavou tunelů se staly Strahovské tunely v Praze. Vzhledem ke specifiku geologických podmínek na Barrandově byla zvolena technologie ražení s pomocí mechanizovaného pološtítu. Takovéto zařízení byla v té době schopna dodat pouze japonská společnost Kawasaki, jeho pořízení však vycházelo na 117 milionů Kčs. Proto bylo rozhodnuto, že se společnost OSTROJ, spolu se společností PS Přerov, Metrostavem a Výzkumným ústavem mechanizace Praha, pokusí takový štít vyvinout a vyrobit.


Spojeným úsilím výše uvedených účastníků se podařilo v krátké době zařízení skutečně vyvinout, vyrobit a uvést do provozu za prodejní cenu 29,4 milionů Kčs. Výrobek byl prezentován na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 1987, kde vyhrál jednu z cen a byl oceněn i udělením Osvědčení o technické pokrokovosti. Nízká prodejní cena znamenala výraznou úsporu pro národní hospodářství, úsporu tolik nedostatkových valut a byla i zdrojem zisku pro naši firmu. Razicí pološtíty RNPŠK se poté staly základní technologií pro ražbu Strahovských tunelů v letech 1988–1997. 


Přišla však nová doba, nové koncepce, jiná hospodářská politika, stát neměl peníze na další investice, a tak se toto úsilí našich předchůdců již dále nerozvinulo. Ale protože to byla dobrá poctivá práce, tak se jen tak neztratila a nezanikla. Zkušenosti z projektu nás inspirují k inovacím i v současnosti, jak ostatně ukazuje naše práce v oblasti podzemního stavitelství

Autor: Tomáš Křenek

Další novinky

Newsletter

Novinky z oboru a další informace o dění v OSTROJi. Odebírejte náš newsletter a vytěžíte každou informaci.